O nas arrow Archiwum arrow Społeczeństwo obywatelskie
+ A | A -

Nie pamiętam hasła
Archiwum
Procesy polityczne
Społeczeństwo obywatelskie
Administracja publiczna
Społeczeństwo obywatelskie PDF Drukuj Email


   Organizacje pozarządowe / społeczeństwo -
Białoruś, Ukraina


  • Centra Aktywności Obywatelskiej – droga do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – Białoruś (2006, 2007).

W ciągu dwóch lat trwania projektu 400 przedstawicieli z 16 Centrów Aktywności Obywatelskiej utworzonych przez EID na Białorusi przeszło szkolenia podczas 8 wizyt studyjnych w Polsce oraz 72 sesji szkoleniowych przeprowadzonych tak w Polsce jak i na terenie Białorusi. Działania projektowe dotyczyły zagadnień zawartych w szeroko pojętym określeniu: „budowa społeczeństwa obywatelskiego”. Obejmuje ono między innymi: zagadnienia związane z budowaniem i zarządzaniem organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie funduszy i ich rozliczanie, prowadzenie kampanii tematycznych i wyborczych, pracę z niepełnosprawnymi i społecznie wykluczonymi, wspieranie inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży, działania kulturalne, rozwój niezależnych mediów oraz aktywne uczestnictwo kobiet w życiu publicznym.

  • Wizyty studyjne dla przedstawicieli sektora mieszkalnictwa i spółdzielni mieszkaniowych na Białorusi i Ukrainie (2009).

Wizyty studyjne umożliwiały zagranicznym uczestnikom zapoznanie się z mechanizmami funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk reprezentujących interesy tak władz samorządowych jak i spółdzielni i mieszkańców. W ramach wizyty odbywały się spotkania z parlamentarzystami, samorządowcami, spółdzielcami, dziennikarzami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tą tematyką.


  Kobiety -
Polska, Białoruś, Ukraina, Rosja, Tadżykistan, Kirgistan, Uzbekistan, Irak (1999-2009)

mt_gallery
Uczestnictwo kobiet w życiu publicznym jest istotną częścią rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. EID do tzw. projektów „kobiecych” przykładał szczególną wagę przez wszystkie lata swojej działalności. Ponad 450 kobiet z Polski, Iraku i 6 krajów Eurazji, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy, uczestniczyło w 9 programach przygotowanych dla liderek ugrupowań politycznych i organizacji społecznych. Wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii i Polsce, jak również sesje szkoleniowe przeprowadzane w krajach docelowych pozwoliły na wymianę doświadczeń, wiedzy oraz budowę sieci kontaktów. Wiele uczestniczek wizyt studyjnych do Polski to kandydatki w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych, które podnosiły swoje kwalifikacje i umiejętności oraz liderki kobiecych organizacji pozarządowych budujących struktury swoich organizacji. EID dysponuje ekipą polskich trenerek – przedstawicielek sceny politycznej, biznesowej i społecznej, gotowych do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.


  Młodzież -
Białoruś, Kirgistan, Mołdawia, Albania, Rumunia, Serbia, Kosowo, Słowacja

mt_gallery
  • Wizyty studyjne w Polsce współorganizowane z NDI dla organizacji młodzieżowych z Białorusi (2003), Kirgistanu (2006) i Mołdawii (2007).

Młodzi aktywni działacze społeczni i polityczni to największy potencjał i szansa na długowieczność organizacji niezależnie od kraju, z którego pochodzą. Projekty realizowane przez EID dla uczestników dopiero rozpoczynających swoją przygodę z działalnością społeczną i polityczną umożliwiły nawiązanie kontaktów z polskimi odpowiednikami z wielu partii politycznych oraz organizacji pozarządowych i pomogły młodym ludziom w uzyskaniu wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu politycznego i budowania struktur organizacji.

  • Międzynarodowa Konferencja na temat przeciwdziałania korupcji współorganizowana z NDI dla organizacji młodzieżowych z pięciu krajów środkowej i wschodniej Europy (2002).

Przedstawiciele młodzieżowych organizacji podczas warszawskiej konferencji poświęconej walce z korupcją pracowali nad udoskonaleniem swoich umiejętności politycznych w zakresie budowania koalicji i komunikacji oraz dyskutowali nad szerszą współpracą w dziedzinie zwalczania korupcji . Konferencja umożliwiła budowanie sieci kontaktów nie tylko pomiędzy uczestnikami ale również trenerami z USA, Polski, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz Serbii.


  Dziennikarze -
Białoruś, Ukraina


  • Wizyta studyjna białoruskich dziennikarzy w Polsce (2005).

Białoruscy, niezależni dziennikarze podczas wizyty studyjnej mogli zapoznać się z funkcjonowaniem wolnych mediów, odwiedzili stacje telewizyjne, studia radiowe i redakcje codziennych gazet. Spotkali się z przedstawicielami sceny politycznej odpowiedzialnymi za ustawodawstwo dotyczące funkcjonowania niezależnych mediów w Polsce. Indywidualne spotkania z dziennikarzami były okazją do zadania osobistych pytań i konsultacji zawodowych.

  • Wizyta studyjna ukraińskich dziennikarzy w Polsce - “Walka o uczciwe wybory” (2005).

Kampania wyborcza w Polsce stała się okazją do zaprezentowania ukraińskim dziennikarzom jaką rolę odgrywają media w kształtowaniu opinii wyborców oraz jakie są najsprawniejsze mechanizmy chroniące przed korupcją i nieuczciwym wykorzystywaniem mediów do celów politycznych. Spotkania z dziennikarzami i politykami umożliwiły wymianę doświadczeń i prowadzenie dyskusji na temat europejskich standardów określających role i zadania mediów w procesie demokratycznych wyborów.


  Mniejszość romska


  • Społeczność romska w Polsce (1999-2000).
  • Mniejszość romska w społeczności lokalnej (2001).

Głównym celem ww. projektów było wsparcie i koordynacja inicjatyw organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów i władz krajowych, podjętych w zakresie polepszenia warunków życia, edukacji i opieki zdrowotnej mniejszości romskiej w Polsce. Podczas trwania projektów odbywały się warsztaty, konsultacje, wizyty ekspertów brytyjskich, seminaria i konferencje. Rezultatem tych działań było między innymi wsparcie dla tworzenia struktur instytucjonalnych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnych za sprawy społeczności romskiej. Pilotażowy program rządowy wspierający mniejszość romską w Małopolsce został budowany na bazie doświadczeń pozyskanych między innymi w ramach projektu EID.
 

Top!