Joe Biden w Polsce

 21.10.2009

Joe Biden podczas jednodniowej wizyty w Polsce spotkał się z nie tylko z prezydentem Lechem Kaczyńskim, premierem Donaldem Tuskiem oraz ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. 
Ponad 45 minut trwało spotkanie wiceprezydenta Stanow Zjednoczonych z liderami społeczeństwa obywatelskiego reprezentowanymi przez osiem organizacji pozarzadowych. Jedną z nich był Europejski Instytut na rzecz Demokracji. 

Głównym tematem rozmowy, odbywającej się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych była współpraca pomiędzy USA a Polską na rzecz krajow Europy Wschodnej i Eurazji.

gallery1

Na zdjęciu: Wiceprezydent Joe Biden z przedstawicielami polskich NGOs. Prezes EID Dorota Mitrus - pierwsza z prawej