Konferencja Ministerialna z okazji obchodów 10-lecia Wspólnoty Demokracji

08.08.2010  

W dniach 2-4 lipca 2010 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Ministerialna z okazji obchodów 10-lecia Wspólnoty Demokracji, międzyrządowej koalicji państw o zasięgu globalnym, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz wzmacnianie demokratycznych norm i instytucji na świecie.

Europejski Instytut na rzecz Demokracji (EID) od lat wspiera działania młodych ludzi na rzecz budowania demokracji na świecie. Dlatego też wraz z Radą Atlantycką z USA (ACUS) przy wsparciu National Endowment for Democracy (NED) oraz Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji zorganizował sympozjum: „Młodzi Dyplomaci dla Demokracji” (Young Diplomats for Democracy), odbywające się w Krakowie równolegle do głównych wydarzeń rocznicowych. Uczestniczyli w nim młodzi ludzie z całego świata. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie działalności na rzecz wspierania demokracji na świecie, szczególnie pomiędzy dyplomatami na początku ich kariery dyplomatycznej a młodymi demokratycznymi działaczami, często pracującymi w trudnych warunkach politycznych i społecznych. Młodzi uczestnicy sympozjum mieli też okazję uczestniczyć w oficjalnych obchodach Wspólnoty Demokracji, a także nawiązali kontakty, które będą kontynuowane i rozwijane poprzez założoną stronę internetową i popularne komunikatory.

Na zdjęciu: Uczestnicy YDD z Sekretarz Stanu USA Hilary Clinton

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie partnera projektu: http://www.acus.org/event/young-diplomats-democracy-symposium

Więcej zdjęć w galerii