DOROTA MITRUS, Prezes EID - w Komitecie Sterującym "Wspólnoty demokracji"

 07.06.2010

W grudniu 2009 Dorota Mitrus, Prezes Europejskiego Instytutu na rzecz Demokracji (EID), została zaproszona do zasiadania w Międzynarodowym Komitecie Sterującym Wspólnoty Demokracji. Dlatego też EID jest zaangażowany w organizację Konferencji Ministerialnej, która odbędzie się w Krakowie dn. 2-4 lipca br.
Konferencja zorganizowana z okazji 10-lecia powstania Wspólnoty Demokracji zgromadzi europejskie i amerykańskie osobistości działające na rzecz szerzenia demokracji na świecie, wielu Ministrów Spraw Zagranicznych krajów członkowskich Wspólnoty Demokracji wraz z delegacjami, liderów i działaczy demokratycznych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego świata.
Więcej informacji na:
http://community-democracies.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=70&lang=en