O nas
+ A | A -

Nie pamiętam hasła
Witamy serdecznie na stronach EID !
Witryna w przebudowie!

Witryna eid.org.pl znajduje się obecnie w przebudowie. Możecie państwo jednak korzystać z niej nadal.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.X
Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do zapoznania się z naszą misją i doświadczeniami.  


Europejski Instytut na rzecz Demokracji (EID) to polska fundacja działająca od 1998 roku, której celem jest wspieranie demokratycznych przemian na świecie, szczególnie poprzez przekazywanie doświadczeń polskiej transformacji.

EID nie jest związany z żadnym ugrupowaniem politycznym. Współpracuje z partiami politycznymi; administracją państwową i samorządem terytorialnym wszystkich szczebli w tym z formacjami takimi jak Straż Graniczna; a także ze środowiskami młodzieżowymi i kobiecymi, organizacjami pozarządowymi i działaczami budującymi społeczeństwo obywatelskie z Polski i wielu krajów świata.

EID poprzez swoje działania umożliwia przekazanie doświadczeń polskiej transformacji tym środowiskom, które szukając własnych rozwiązań chcą podejmować decyzje prowadzące do podobnych, pokojowych przemian i które chcą skorzystać z „polskich lekcji".

Polska w przeszłości korzystała z ogromnej pomocy innych krajów, wspierających prodemokratyczne wysiłki Polaków w trudnych czasach, kiedy nadzieja wydawała się najważniejszą wartością. Także później, kiedy Polacy odzyskali możliwość decydowania o własnym losie i przyszłości swojego kraju, międzynarodowa pomoc była wsparciem w tworzeniu struktur demokratycznego państwa i instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Dzisiaj Europejski Instytut na rzecz Demokracji, podobnie jak inne organizacje i wielu zwykłych obywateli, chce pomóc krajom, które jeszcze nie osiągnęły upragnionego celu jakim jest wolność jednostki, demokracja i stabilny rozwój społeczno-ekonomiczny. W ten sposób EID chce spłacić dług wdzięczności wobec historii i społeczności międzynarodowej.

EID utrzymuje się z grantów oraz z darowizn. Partnerami finansowymi EID są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; National Democratic Institute for International Affairs (NDI) w USA; Ambasada Wielkiej Brytanii w Warszawie; Ambasada Wielkiej Brytanii w Kijowie; Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie; Westminster Foundation for Democracy w Wielkiej Brytanii; National Endowment for Democracy (NED) w USA.

Główne cele Europejskiego Instytutu na rzecz Demokracji:

 • wspieranie demokratycznych przemian w Polsce i za granicą we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ekspertami,
 • przekazywanie doświadczeń polskiej transformacji, dzielenie się wiedzą, sukcesami, porażkami oraz praktycznym doświadczeniem z okresu przemian ustrojowych prowadzących od przynależności do krajów bloku ZSRR do uczestnictwa w NATO i Unii Europejskiej.

Realizowanie celów EID jest możliwe poprzez wdrażanie projektów w Polsce i za granicą w ramach trzech obszarów:

PROCESY POLITYCZNE

 • Budowa partii politycznych i ich rozwój.
 • Proces wyborczy / monitorowanie wyborów.
 • Budowa koalicji. Wzmacnianie samorządów.

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

 • Rozwój organizacji pozarządowych i ruchów obywatelskich.
 • Udział kobiet w życiu publicznym: aktywność kobiet w partiach politycznych i organizacjach społecznych.
 • Udział młodzieży w życiu społecznym i politycznym.
 • Media w społeczeństwie demokratycznym.
 • Mniejszości narodowe – społeczność romska.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA / INSTYTUCJE PAŃSTWOWE

 • Wzmacnianie instytucji publicznych.
 • Wspieranie rozwoju administracji publicznej na szczeblu krajowym i lokalnym.
 • Reforma i rozwój służb mundurowych.

Zapewnienie jednostkom dostępu do wiedzy, doświadczeń, informacji i umiejętności - może mieć wpływ nie tylko na ich osobiste życie ale także na przyszłość narodów, które reprezentują…

Zespół EID 

 

Top!