O nas
+ A | A -

Nie pamiętam hasła
Witamy na stronach EID !!! PDF Drukuj Email

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony i zapraszamy do zapoznania się z naszą misją i doświadczeniami.   

Europejski Instytut na rzecz Demokracji (EID) to polska fundacja działająca nieprzerwanie od 1998 roku. Nadrzędnym celem fundacji  jest wspieranie demokratycznych przemian na świecie, korzystając  z polskich doświadczeń i wiedzy. Obok celu głównego EID poprzez 22 lata swojej działalności realizuje wiele celów szczegółowych, które są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i wraz z upływem czasu i nowymi  potrzebami nadają kształt naszym kolejnym projektom.

Początkowo główną działalność fundacji  stanowiła kontynuacja projektów skierowanych do  rozwijających się polskich partii politycznych i liderów demokratycznych przemian, zainicjowana podczas działalności w Polsce  Amerykańskiego Narodowego Instytutu Demokratycznego (NDI), z którym związani byli fundatorzy EID – Dorota Mitrus, wywodząca się  ze środowiska niepodległościowego w  Lublinie  i Andrew Young – lokalny  polityk z partii Konserwatywnej  w Wielkiej Brytanii. Działalność EID  obejmowała  wtedy wspieranie prodemokratycznych działań w kraju:  rozwój instytucji, organizacji pozarządowych i  partii politycznych.  Projekty udzielały wsparcia liderom przemian poprzez podwyższanie ich kompetencji i umiejętności, korzystając z wiedzy i doświadczeń  ekspertów z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Kolejnym, naturalnym etapem  rozwoju fundacji w późniejszych latach  stały się działania skierowane do liderów społecznych i politycznych  na świecie. Projekty skierowane do kilkunastu  krajów Eurazji,  Iraku i Kuby miały na celu wzmocnienie  kompetencji  liderów i budowanie ich organizacji poprzez korzystanie z polskiej wiedzy. Polscy eksperci  w ramach programu wizyt studyjnych organizowanych dla zagranicznych gości przez EID we współpracy z NDI oraz Ambasadami Wielkiej Brytanii dzielili się swoim doświadczeniem przeprowadzania reform, wprowadzaniem zmian systemowych, sukcesami i porażkami  we wprowadzaniu zmian ustrojowych w Polsce. W tym okresie działalności fundacja  rozpoczęła  trwającą do dziś współpracę z wieloma polskimi samorządami, które były współgospodarzami tych wizyt. 

Zakres projektów i zasięg terytorialny EID w kolejnych latach poszerzał się. Obok zagadnień związanych z budową partii politycznych pojawiły się projekty wsparcia organizacji pozarządowych, uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, współpraca z dziennikarzami, wzmacnianie współpracy transgranicznej ze służbami granicznymi, policją, służbami celnymi w obszarze walki  z przestępczością zorganizowaną, organizacja staży w Kancelariach Premiera i Prezydenta RP   dla pracowników  reformowanej administracji państwowej z Ukrainy i Kirgistanu,  budowa Centrów Aktywności Obywatelskich na Białorusi i na Kubie i wiele innych. Spośród niemal dwudziestu krajów, z którymi dotychczas  pracowaliśmy  Ukraina odgrywa szczególną rolę i  od lat kontynuujemy współpracę z lokalnymi liderami realizując wielopłaszczyznowe projekty wymiany i współpracy pomiędzy naszymi krajami. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat EID  zdecydowała się równolegle do dotychczasowej międzynarodowej działalności  skierować swoje działania ponownie do polskich beneficjentów ale w nowych obszarach. Poszerzyliśmy nasze działania o pracę na rzecz kształtowania aktywnych postaw ekologicznych,  aktywizację społeczeństwa obywatelskiego w  działaniach na rzecz ochrony środowiska, a także podnoszenie świadomości ekologicznej.  W 2020  roku  uruchomiliśmy kolejny obszar naszej działalności promujący kulturę historię, sztukę, polskie dziedzictwo narodowe, jako fundamentalne wartości dla rozwoju demokracji i afirmacji praw człowieka.

Wszystkie nasze projekty realizujemy we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi  partnerami i zespołami specjalistów, którzy  dzielą z nami wspólne cele i realizujemy razem naszą misję. Wspieramy  w naszych działaniach  wprowadzanie demokratycznych zmian prowadzących  do mądrych rządów opartych na szacunku do człowieka,  poszanowaniu tożsamości, pamięci historycznej , kultury i dbałości o środowisko naturalne.

EID jako fundacja non profit   może realizować swoje cele jedynie  dzięki wsparciu  sponsorów i utrzymuje się z grantów oraz z darowizn. Wśród instytucji finansujących nasze projekty znalazły się dotychczas m.inn. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  National Endowment for Democracy (NED) z USA, National Democratic Institute for International Affairs (NDI) z USA; Ambasady:  Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Westminster Foundation for Democracy z Wielkiej Brytanii i  Stały Sekretariat Community of Democracies w Warszawie; 


 
 

Top!