O nas arrow Archiwum arrow Administracja publiczna
+ A | A -

Nie pamiętam hasła
Archiwum
Procesy polityczne
Społeczeństwo obywatelskie
Administracja publiczna
Administracja publiczna PDF Drukuj Email


   Projekty transgraniczne:
   Służby mundurowe/ sprawy wewnętrzne
 

gallery1
  • Straż Graniczna, Policja, samorządy lokalne – współpraca polsko-ukraińska w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz przekazywanie doświadczeń związanych z reformą polskich służb mundurowych ukraińskim instytucjom partnerskim (2003-2006).
  • Wsparcie dla Reformy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy – doświadczenia europejskie (2006).

EID był pierwszą organizacją pozarządową współpracującą bezpośrednio z Państwową Służbą Graniczną Ukrainy, Milicją oraz samorządami lokalnymi równocześnie, w zakresie przekazania doświadczeń związanych z demokratyzacją i transformacją służb mundurowych i realizowania polityki bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. Podczas obu projektów, EID przeprowadził w Polsce 18 szkoleń i warsztatów z udziałem ponad 350 ukraińskich funkcjonariuszy różnych szczebli i urzędników, zorganizował 6 wizyt studyjnych na Ukrainie oraz staże dla przeszło 90 funkcjonariuszy PSGU oraz Straży Granicznej RP. Przeprowadzono również serię warsztatów z zakresu walki z przestępczością graniczną i korupcją oraz duże konferencje z udziałem władz państwowych oraz przedstawicieli administracji obu krajów.


  Administracja publiczna
 

gallery2
  • Program Rozwoju Umiejętności zorganizowany dla przedstawicieli administracji Prezydenta i Premiera Ukrainy (EDP Executive Development Program) (2006-2008).
  • Wizyta studyjna w Polsce przedstawicieli administracji Prezydenta Kirgistanu we współpracy z National Democratic Institute w Waszyngtonie (2007).
gallery3

W trakcie trwania projektu ponad 60 ukraińskich urzędników administracji publicznej z Kancelarii Prezydenta i Premiera Ukrainy uczestniczyło w 8 wizytach studyjnych w Polsce oraz przebywało przez kilka tygodni na stażach w polskich ministerstwach, co umożliwiło im bliższe zapoznanie się z działalnością poszczególnych departamentów. Uczestnicy szczególnie zainteresowani byli procesem zmian legislacyjnych i administracyjnych, jaki miał miejsce w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej, ze względu na przygotowania do procesu adaptacji ukraińskiego prawodawstwa do standardów unijnych. Tematyczne wizyty studyjne odpowiadały na konkretne, specyficzne potrzeby urzędników z wybranych departamentów Kancelarii Prezydenta i Premiera Ukrainy. EID, zachęcony pozytywnym przyjęciem projektu, zaoferował przygotowanie podobnych wizyt studyjnych dla przedstawicieli administracji publicznej innych krajów Eurazji na szczeblu centralnym i regionalnym. Przedstawiciele administracji prezydenckiej z Kirgistanu oprócz spotkań w Warszawie odwiedzili Lublin, by zapoznać się z funkcjonowaniem administracji publicznej na szczeblu województwa.


  Sejm / Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 

  • Pomoc zagraniczna – tendencje, wyzwania, doświadczenia – Seminarium zorganizowane w partnerstwie z Sejmową Komisją Spraw Zagranicznych (2008).

gallery4
Celem Seminarium było zaprezentowanie doświadczeń instytucji państwowych oraz organizacji pozarządowych z kilkunastu krajów europejskich oraz USA, zajmujących się realizacją pomocy zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów demokratyzacyjnych. Uzyskana wiedza i doświadczenie mogą pomóc polskim decydentom w wypracowywaniu jak najlepszego, efektywnego mechanizmu, działającego na rzecz realizacji pomocy zagranicznej przez polskie podmioty i wspierającego rozwój demokracji na świecie. To wyjątkowe spotkanie skierowane było przede wszystkim do posłów z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Finansów Publicznych oraz przedstawicieli Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ. Patronat nad Seminarium objęli Marszałek Sejmu RP - Bronisław Komorowski, Minister Spraw Zagranicznych RP - Radosław Sikorski oraz Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP - Krzysztof Lisek.

Raport z Seminarium dostępny do pobrania w zakładce PUBLIKACJE

 

Top!