O nas arrow Archiwum arrow Procesy polityczne
+ A | A -

Nie pamiętam hasła
Archiwum
Procesy polityczne
Społeczeństwo obywatelskie
Administracja publiczna
Procesy polityczne PDF Drukuj Email


   Polska


  • Wizyty studyjne Polskich parlamentarzystów w Wielkiej Brytanii (1999-2001).

Polscy parlamentarzyści, jako nowi gracze na scenie międzynarodowej demokracji, podczas wizyt studyjnych w Londynie mieli szansę skorzystać z doświadczeń ustabilizowanej demokracji brytyjskiej i dowiedzieć się jaką rolę odgrywają politycy oraz jakie na nich ciążą zobowiązania. Zdobytą wiedzę posłowie wykorzystywali po powrocie do kraju podczas pełnienia swoich obowiązków poselskich.

  • Akcja – Samorząd Lokalny (2000-2001).

Dzielenie się brytyjskimi lekcjami decentralizacji oraz przejmowania odpowiedzialności za region i jego rozwój odbywało się w ramach projektu wspierającego prace nad budową strategii rozwoju regionalnego w polskich województwach. Na terenie całego kraju zrealizowano serie roboczych warsztatów dla polityków szczebla lokalnego, reprezentantów samorządów, administracji, biznesu, środowisk akademickich, eksperckich oraz przedstawicieli Regionalnych Agencji Rozwoju. Warsztaty przybliżające uczestnikom praktyki stosowane w Europie były prowadzone przez brytyjskich ekspertów.


   Kraje Eurazji:
   Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan

mt_gallery
  • Wizyty studyjne w Polsce dla przedstawicieli partii politycznych z krajów euroazjatyckich, realizowane we współpracy z NDI - National Democratic Institute z USA (od 2000 do chwili obecnej).

Współpraca z NDI od wielu lat do chwili obecnej stanowi główny rdzeń działalności EID w Polsce i na świecie. W latach 2000 – 2009, odbyły się 42 wizyty studyjne w Polsce, w których wzięło udział 390 przedstawicieli partii politycznych z 11 krajów Euroazji. Program wizyt studyjnych jest skierowany do liderów partii politycznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, parlamentarzystów, kadry zarządzającej oraz radnych i działaczy partyjnych różnych szczebli. EID gościł również przedstawicieli partyjnych struktur młodzieżowych i kobiecych, funkcyjnych ze sztabów wyborczych, kandydatów, itd. Podczas wizyt uczestnicy biorą udział tak w sesjach szkoleniowych jak i bezpośrednich spotkaniach ze swoimi odpowiednikami z wielu opcji politycznych w Polsce oraz przedstawicielami administracji, mediów i organizacji pozarządowych.

  • Wybory prezydenckie na Ukrainie (2003 – 2005).
mt_gallery
W projekcie poświęconym Ukrainie brało udział ponad 1900 uczestników, którzy przeszli szkolenia z zakresu prowadzenia kampanii wyborczej i marketingu politycznego, współpracy z woluntariuszami i wyborcami. Zajęcia dotyczyły również wykrywania fałszerstw wyborczych, znajomości procedur wyborczych oraz monitoringu wyborów. Działania te odbywały się w ramach seminariów organizowanych na Ukrainie oraz wizyt i warsztatów związanych z obserwacją wyborów w Polsce.

mt_gallery
  • ENEMO – Międzynarodowa Misja Obserwacyjna – wybory prezydenckie na Ukrainie (2004).

EID jako polski uczestnik wspólnej misji obserwacyjnej skupiającej 16 krajów wysłał na Ukrainę ponad 50 polskich obserwatorów wyselekcjonowanych przez EID. Obserwatorzy monitorowali dwie tury wyborów prezydenckich na terenie kilku regionów Ukrainy.

  • Wzmacnianie partii politycznych na Ukrainie (2005-2007).

Po wyborach prezydenckich zakończonych przemianami tzw. „pomarańczowej rewolucji”, EID podjął współpracę z 8 partiami ukraińskimi w 4 regionach Ukrainy – w okolicach Charkowa, Doniecka, Odessy oraz Lwowa. Trenerzy EID ( w tym parlamentarzyści, regionalni liderzy, eksperci w budowaniu struktur partyjnych oraz samorządowcy z głównych polskich partii politycznych ) wspomagali ukraińskich kolegów w budowaniu struktur ugrupowań na szczeblu regionalnym i we wprowadzaniu demokratycznych reguł działania w wewnętrzne życie partii.


   Irak, Egipt

mt_gallery
  • Wizyta studyjna w Polsce dla przedstawicieli irackich organizacji przygotowujących monitoring referendum i wyborów w Iraku (2005).

Przedstawiciele irackich organizacji pozarządowych mieli okazję obserwować przygotowania oraz proces głosowania podczas wyborów prezydenckich w Polsce. Podczas wizyty położono szczególny nacisk na przestrzeganie procedur wyborczych i sposoby zapewnienia przejrzystości i uczciwości podczas wyborów.

  • Współpraca z IFES w ramach wizyty studyjnej w Polsce dla przedstawicieli Egipskiej Krajowej Komisji Wyborczej (2008).

Podczas wizyty organizowanej przez IFES (International Foundation for Electoral Systems) oraz Państwową Komisję Wyborczą RP sędziowie Najwyższej Komisji Wyborczej Arabskiej Republiki Egiptu zapoznawali się z polskim doświadczeniem. Spotkania i dyskusje odbywały się między innymi w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym, Sejmie RP oraz innych instytucjach związanych z procesami wyborczymi w Warszawie, Lublinie i Kazimierzu Dolnym.
 

Top!